Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 20.05.2020r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2020 IRiESD bez wpływu uwag.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2020 IRiESD została zamieszczona wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2020.”

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site