Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/3/2020 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.17.2020.MZS z dnia 26 listopada 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2020 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/3/2020 IRiESD na 1 stycznia 2021 r.

 

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 274 (3228) z dnia 03.12.2020 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site