Aktualności

PGE Dystrybucja obniża wskaźnik SAIDI

PGE Dystrybucja pracuje nad obniżeniem poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej. Wartość SAIDI w Spółce w 2012 roku wyniosła 318 min. (bez przerw katastrofalnych), docelowy zakładany poziom redukcji SAIDI w roku 2020 to 50 proc. obecnej wartości.

Dzieci poznają "Tajniki Energetyki" z PGE Dystrybucja

9 października 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny rozpoczyna akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” - czyli cykl pokazów dotyczących bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Pokazy skierowane są do dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Działania proekologiczne w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja prowadzi liczne działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. inwestycje związane z wymianą transformatorów w ramach projektów unijnych, budowę mis olejowych na stacjach elektroenergetycznych, a także program ochrony gniazd bociana białego oraz sadzenie drzew.

Ponad 27 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 27 tys. odbiorców. Ponadto w ciągu dwóch kwartałów br. do sieci PGE Dystrybucja przyłączone zostały 23 Odnawialne Źródła Energii o łącznej mocy 48,6 MW.

Inwestycje w PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2013 roku

W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 470 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania Spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN, stacje 110/SN i SN/nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

PGE Dystrybucja poprawia wyniki finansowe

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 6 proc., EBIT wzrósł o 7 proc.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

PGE Dystrybucja kontynuuje projekt połączenia oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren

Prowadzona konsolidacja oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren wkroczyła w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych. Obecnie trwają prace związane z alokacją pracowników oddziału Łódź-Teren do siedzib oddziału Łódź-Miasto. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono unię personalną najwyższych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu oddziałów oraz jego zastępcę.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site