Aktualności

PGE Dystrybucja modernizuje poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie

PGE Dystrybucja wprowadza nowe technologie, zapewniające prowadzenie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na liniach średniego napięcia w technologii „prac pod napięciem”. Aby mogły być sprawnie i bezpiecznie wykonywane, konieczne są specjalistyczne szkolenia. W tym celu spółka zdecydowała o zmodernizowaniu dla potrzeb takich szkoleń własnego poligonu szkoleniowego w Krasnobrodzie.

Inwestycja z myślą o OZE

W połowie maja zakończony został kolejny etap przebudowy ciągu linii Błaszki-Wróblew-Jawor-Sieradz, której łączna długość to ponad 38 km.

PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Podkarpacia

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, i 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (3 PBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. W kwietniu br. Spółka podpisała podobny list intencyjny z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

img_4146-mini.jpg

Linia 110 kV Zamość – Zamość Mokre po kompleksowej modernizacji

Zamojski oddział PGE Dystrybucja zmodernizował linię wysokiego napięcia relacji Zamość – Zamość Mokre. Przebudowa tej ważnej dla regionu zamojskiego linii energetycznej wpłynie na zwiększenie niezawodności dostaw energii dla odbiorców oraz na ograniczenie strat technicznych związanych z dystrybucją energii. Inwestycja zwiększy również możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii.

zamosc_mokre_mini.jpg

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG).

znak-pionowy.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site