Aktualności

PGE Dystrybucja zakończyła prace przy DK 66

PGE Dystrybucja Oddział Białystok przebudowała infrastrukturę energetyczną w pasie Drogi Krajowej (DK) nr 66. W wyniku prac inwestycyjnych usunięto linie napowietrzną z pasa drogowego oraz poprawiono funkcjonowanie sieci energetycznej zasilającej miasto Wysokie Mazowieckie. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 1,6 mln zł.

wysokie_mini.jpg

Nowa stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu

Trzy podmioty - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Zawarcie porozumienia odbyło się przy udziale reprezentantów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. W Jarosławiu powstanie inwestycja strategiczna z punktu widzenia całego regionu.

jaroslaw-mini.jpg

PGE Dystrybucja przyłączy nowe OZE na Lubelszczyźnie

Na terenie powiatu janowskiego PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę nowej Rozdzielni Wysokiego Napięcia Dzwola. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby przyłączenia powstającej na terenie gminy Dzwola farmy wiatrowej o mocy 20 MVA. Docelowo wybudowanych zostanie 10 wiatraków o mocy 2 MVA każdy.

dzwola_mini.jpg

Modernizacja dla nowych perspektyw

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe - niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł.

dylewo_mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site