Aktualności

PGE Dystrybucja dba o bezpieczeństwo bocianów białych

PGE Dystrybucja w okresie zimowym przygotowywała się do kolejnego „bocianiego sezonu”, odciążając i stawiając nowe platformy pod gniazda. Jest to jedno z działań nakierowanych na dbanie o bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych, są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem.

Obsługa przyłączania mikroinstalacji w związku z nowymi zasadami rozliczania Prosumentów od 01.04.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376) oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 467), wprowadzających zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, PGE Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji

znak-pionowy.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site