Aktualności

PGE Dystrybucja modernizuje sieci średniego napięcia

Spółka z Grupy PGE inwestuje w przebudowę swoich sieci elektroenergetycznych. Na terenie skarżyskiego i zamojskiego oddziału PGE Dystrybucja zakończono modernizację kolejnych odcinków linii średniego napięcia (SN). Inwestycje, których łączny koszt to blisko 7 mln zł, wpłyną na poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej  i podniosą bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

PGE Dystrybucja wspiera rozwój kształcenia zawodowego

PGE Dystrybucja, Powiat Niżański oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków podpisały porozumienie partnerskie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim - w dziedzinie Energetyka”. Współpraca ma na celu rozwój potrzeb kadrowych w branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

PGE Dystrybucja skabluje blisko 300 km linii energetycznych w Oddziale Łódź

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, kompleksowo realizuje program kablowania sieci średniego napięcia. Na terenie działania Oddziału Łódź w 2023 roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych. Działanie to ma na celu  zapewnienie klientom jak najlepszych parametrów jakościowych energii oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia uszkodzeń, mogących powodować awarie masowe.

old_mini.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site