Aktualności

Nowy Program Zgodności w PGE Dystrybucja

Nowe zapisy Programu Zgodności obowiązują od 15 marca 2024r. Program określa przedsięwzięcia, jakie Operator powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., w tym szczegółowe obowiązki pracowników Operatora wynikające z tego Programu.

logo_pged-2022_12_16-17_48_42-utc-.png

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PGE Dystrybucja S.A. wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali odwołani ze stanowisk. Nie wpływa to na bieżące działania operacyjne, które PGE Dystrybucja realizuje we wszystkich swoich lokalizacjach.

znak-pionowy.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site