PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród kluczowych celów Spółki są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji najmłodszych, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci z rodzin ubogich), współpraca z władzami samorządowymi i na rzecz społeczności lokalnych.

Środki na realizację w/w działań przekazywane są także przez Fundację PGE – Energia z Serca.

 


 

Las pełen energii

Autorska akcja ekologiczna Spółki, realizowana we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych na obszarze działania PGE Dystrybucja. Projekt ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i adresowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnych. Więcej...