PGE Dystrybucja dostarcza energie elektryczną do ponad 5 mln odbiorców w Polsce. Nasza sieć pokrywa ok. 40% powierzchni kraju. Wśród wyzwań, jakie niesie ze sobą obsługa tak potężnej infrastruktury jest także należyta dbałość o środowisko naturalne.

Stanowiska transformatorowe

Jednym z wyzwań, jakim stawiają czoła energetycy, jest bezpieczna obsługa transformatorów WN/SN zamieniających prąd wysokiego napięcia na prąd średniego napięcia). Są to duże jednostki, ważące po kilka-klikanaście ton; zawierające jako chłodziwo olej w ilościach przekraczających 1000 litrów. W przypadku uszkodzenia układu chłodzącego i niekontrolowanego wycieku, taka ilość oleju mogłaby doprowadzić m.in. do poważnych szkód środowiskowych. Aby temu zapobiec, energetycy w miejscu posadowienia transformatorów zabudowują specjalne instalacje, określane mianem stanowisk ekologicznych. Są to szczelne konstrukcje, spełniające  rygorystyczne normy dotyczące upływności, które w razie wycieku są w stanie wychwycić i odprowadzić w odpowiednie miejsce całą objętość potencjalnego wycieku.

Obecnie, w ramach podjętych działań, wszystkie nowo budowane w PGE Dystrybucja stacje trafo, w których montowane są transformatory WN/SN, są obecnie wyposażane w tego typu rozwiązania. W ramach toczących się modernizacji i remontów już istniejących obiektów stanowiska ekologiczne są zabudowywane na już istniejących umiejscowieniach transformatorów, w których oryginalnie nie przewidziano takiego rozwiązania.