I Łódzkie Forum Energetyczne organizowane przez PGE Dystrybucja

27 listopada br. w Słoku k. Bełchatowa odbyło się I Łódzkie Forum Energetyczne organizowane przez PGE Dystrybucja oddział Łódź-Teren i oddział Łódź-Miasto.

W pierwszej edycji Łódzkiego Forum Energetycznego udział wzięło ponad 100 uczestników: przedstawiciele władz samorządowych z terenu działania łódzkich oddziałów, przedstawiciele URE i UOKiK oraz pracownicy PGE Dystrybucja. Gościem honorowym konferencji był wicewojewoda łódzki, Paweł Bejda. Podczas konferencji energetycy zaprezentowali projekt połączenia oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren, w celu stworzenia jednej silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Jednocześnie podkreślone zostały korzyści takiego rozwiązania: wzrost jakości świadczonych usług, usprawnienie procesu obsługi klientów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury. Zaprezentowane zostały również najważniejsze inwestycje na terenie łódzkich oddziałów PGE Dystrybucja planowane do realizacji w latach 2014-2019. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy byli zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim wymierne korzyści. Dużo uwagi poświęcono sposobom regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu". W czasie forum dyskutowano także nad nowelizacją prawa energetycznego i jego wpływem na działalność OSD. Szczegółowo omówiono procedurę zmiany sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych. Ostatnia część konferencji poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w wypadku wystąpienia awarii masowych oraz działalności CSR realizowanej przez spółkę na rzecz społeczności lokalnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site