I Lubelskie Forum Energetyczne

9 stycznia br. odbyło się I Lubelskie Forum Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja oddział Lublin.

W pierwszej edycji Lubelskiego Forum Energetycznego udział wzięło blisko 100 uczestników - starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Lubelszczyzny oraz energetyków z PGE Dystrybucja. Organizacja forum jest elementem współpracy spółki z samorządem lokalnym. Podczas konferencji energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2013 roku na terenie funkcjonowania oddziału Lublin. Przedstawione zostały najważniejsze projekty zrealizowane w minionym roku, m.in. modernizacja GPZ Elektrownia, przebudowa GPZ Nałęczów, wymiana transformatorów Sn/nN realizowana w ramach projektu unijnego, inwestycje kubaturowe. Ponadto zaprezentowano najbardziej istotne inwestycje planowane w roku 2014. Podkreślano, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu lubelskiego. Dużo uwagi podczas Lubelskiego Forum poświęcono problematyce związanej z prowadzeniem inwestycji liniowych w kontekście obowiązującego prawa. Wskazywano na szczególnie istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji i uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania. W czasie konferencji omawiano także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem OZE. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji takich inwestycji w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. Ostatnia część forum poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w wypadku wystąpienia awarii masowych oraz sposobom informowania odbiorców energii elektrycznej o planowanych wyłączeniach elementów sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano materiał zdjęciowy pokazujący skalę zniszczeń, jakie wystąpiły na terenie oddziału Lublin w czasie awarii masowych. Podobne spotkania z samorządami PGE Dystrybucja zorganizowała również w oddziale Warszawa i oddziale Łódź. W roku bieżącym spółka planuje realizację kolejnych konferencji we wszystkich oddziałach.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site