IV Energetyczne Forum Samorządów organizowane przez PGE Dystrybucja

5 czerwca br. w Warszawie odbyło się IV Energetyczne Forum Samorządów pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowane przez PGE Dystrybucja oddział Warszawa.

W tegorocznej edycji Forum Energetycznego udział wzięło ponad 100 uczestników: burmistrzów, wójtów i starostów z Mazowsza, przedstawicieli NFOŚiGW, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz energetyków z PGE Dystrybucja oddział Warszawa. Samorządowcy podkreślali, że inwestycje w sieć przesyłową oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wszystkim wymierne korzyści. Energetycy skupili się na kwestiach związanych z realizacją działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy byli zgodni, że rozwój elektroenergetyki utrwali pozytywne tendencje w zagospodarowaniu terenu i wpłynie na pozytywny wizerunek regionu, a przede wszystkim na jakość życia jego mieszkańców. Wiedząc, jak ważna jest energia elektryczna dla rozwoju regionalnego, Zarząd PGE Dystrybucja uruchomił w tym roku „Program modernizacyjno-inwestycyjny Oddziału Warszawa”, którego celem jest znacząca poprawa ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej oraz ograniczanie wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI. Planowane działania inwestycyjne obejmują między innymi rozbudowę i modernizację systemu 110 kV, rozbudowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia poprzez ich kablowanie i izolowanie, zakup agregatorów mobilnych oraz stacji przewoźnych 15/0,4 kV, uruchomienie centralnego systemu IVR, doposażenie działania brygad specjalistycznych i sieciowych, a także wprowadzenie cyfrowej dokumentacji sieci elektroenergetycznej WN i SN.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site