Oszczędności w PGE Dystrybucja dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zakupami

Na koniec października 2013 roku oszczędności z tytułu prowadzonych postępowań zakupowych w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym przekroczyły w PGE Dystrybucja 300 mln złotych.

Do oszczędności w Spółce znacząco przyczyniło się powszechne stosowanie aukcji elektronicznych będących dogrywką prowadzoną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Aukcje przyniosły łącznie ponad 11 proc. wskaźnik oszczędności w stosunku do pierwszych budżetów. Od kwietnia br. aukcje stosowane są w postępowaniach prowadzonych przez Oddziały Spółki. Na dostawy towarów i usług PGE Dystrybucja najczęściej stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień na podstawie najlepszej ceny uzyskanej w poprzednim postępowaniu lub średniej z ceny najkorzystniejszej i drugiej w kolejności, powiększonej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Natomiast na dostawy i usługi powtarzające się okresowo spółka stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp. Dobre wyniki finansowe PGE Dystrybucja za trzeci kwartał br. to również wynik działań optymalizacyjnych w obszarze zakupów, w tym w szczególności standaryzacji wymagań dotyczących przedmiotu zamówień, udzielania zamówień wspólnych, a także unifikacji zakupowych struktur organizacyjnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site