PGE Dystrybucja: Duże inwestycje w północno wschodniej części Polski

W 2016 r. białostocki oddział PGE Dystrybucja zrealizuje inwestycje o wartości około 220 mln zł. Modernizacja i budowa nowych stacji transformatorowych oraz linii przesyłowych umożliwi skrócenie przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych.

Tegorocznymi priorytetami inwestycyjnymi PGE Dystrybucja w województwie podlaskim będą: budowa stacji transformatorowej w Milejczycach, modernizacja stacji w Białymstoku, Augustowie i Ełku oraz budowa linii 110 kV relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. To drugi z kolei rok intensywnych inwestycji na Podlasiu prowadzonych przez PGE Dystrybucję. W 2015 r. białostocki oddział spółki przeznaczył na inwestycjemodernizacyjno-odtworzeniowe i rozwojowe rekordową kwotę niemal 260 mln zł. Bezpieczeństwo i usprawnienie funkcjonalności systemu elektroenergetycznego na północnym obszarze działania PGE Dystrybycja jest możliwe m.in. dzięki otwarciu mostu energetycznego Polska-Litwa. - Realizujemy inwestycje, które pozwolą skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Podniosą także sprawność techniczną obsługi klientów, automatyzację sieci oraz zwiększą przepustowość linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorców – mówi Jarosław Dzięgielewski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja. Budowa stacji rozdzielczej 110/15 kV Milejczyce i powiązań 110 kV to inwestycja o wartości około 9 mln zł. Jej realizacja umożliwi poprawę parametrówdostawy energii do odbiorców z tego obszaru oraz ograniczenie awaryjności sieci i strat sieciowych. Z kolei modernizacja stacji 220/110/15kV GPZ1 w Białymstoku poprawi pewność zasilania dla mieszkańców miasta i okolic. W 2016 r. spółka rozpocznie modernizację stacji 220/110/15 kV Ełk 1, związaną z połączeniem ze stacją 400/110kV Ełk Bis. W pierwszej połowie 2016 r. do użytku oddanych zostanie 37,4 km zmodernizowanych linii Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. Wartość całego projektu wyniesie ok 17,5 mln zł.Dotychczas zmodernizowano już 16 km linii, inwestując około7,8 mln zł. Odcinki zostały oddane wraz z linią światłowodową. Pełne wykorzystanie możliwości dystrybucyjnych, w tym zwiększenie pewności zasilania dla dużego obszaru Oddziału, będzie możliwe po zakończeniu wszystkich etapów modernizacji. W Augustowie kontynuowany będzie projekt instalacji inteligentnego systemu pomiarowego – AMI oraz opomiarowania stacji SN/nN. Celem inwestycji prowadzonych przez białostocki Oddział PGE Dystrybucja jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu technicznego. Dzięki inwestycjom w siećzmniejszy się również ryzyko powstania awarii oraz zwiększy się przepustowość linii związana z przyłączaniem nowych odbiorców.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site