PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin konsekwentnie modernizuje i rozwija infrastrukturę dystrybucyjną

W 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ma w planach kolejne inwestycyjne związane z przebudową lub budową stacji GPZ (główny punkt zasilania), a także przebudową istniejących linii 110 kV.

To kolejny etap planu inwestycyjnego zakładającego rozbudowę i podniesienie niezawodności infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej na Lubelszczyźnie. Już w 2014 r. zostały podpisane trzy umowy: na budowę nowej stacji 110/15kV GPZ Bursaki, przebudowę stacji 110/15/10 kV GPZ Dziesiąta oraz przebudowę rozdzielni 110kV w stacji 110/15kV GPZ Lubartów. Rozpoczęły się także prace koncepcyjne nad modernizacją stacji 110/30/15 GPZ Klementowice. Pierwsza z inwestycji czyli budowa nowej stacji GPZ Bursaki ma się zakończyć w IV kw. 2015 r. Zgodnie z założeniami nowa stacja została zaprojekowana jako stacja w układzie H5 w technologii GIS, z dwoma transformatorami 110/SN o mocy 25 MVA oraz dwusekcyjną 32 polową rozdzielnią 15 kV na działce o powierzchni 604 m2. Kolejną inwestycją jest przebudowa istniejącej stacji 110/15/10 kV GPZ Dziesiąta. Przedmiotowa inwestycja zakończy się w II kw. 2016 roku. Uruchomienie przebudowanej stacji bezpośrednio wpłynie na poprawę pewności i niezawodności zasilania odbiorców miasta Lublina. Docelowo ta stacja pracująca obecnie jako jedno transformatorowa ma zostać przebudowana na stację pracującą w układzie pierścieniowym (zasilana dwoma liniami kablowymi 110 kV) z dwoma transformatorami 25 MVA. Przygotowywana przebudowa istniejącej rozdzielni 110 kV w GPZ Lubartów umożliwi przyłączenie Farmy Wiatrowej Lubartów o mocy 70 MW. Nowa rozdzielnia 110 kV została zaprojektowana w systemie kompaktowym – Compass i będzie składała się z 6 pól 110 kV (2 pola transformatora 110/SN, 1 pole sprzęgła i 3 pola liniowe) oraz miejsca na rezerwowe pole 110 kV. Jednocześnie ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej ciągłości zasilania mieszkańcom Lubartowa i okolic w styczniu 2015 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze tj. przebudowa wyprowadzeń mocy z transformatorów 110/15 kV oraz budowa tymczasowej „spinki” na przedpolu stacji łączącej na czas przebudowy linie 110 kV do GPZ Kock i GPZ Lublin 400. Koniec inwestycji został zaplanowany w III kw. 2015 r. „Inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej to najważniejszy obszar naszej działalności. Podnosimy niezawodność sieci poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii oraz dostosowujemy istniejącą sieć do nowych potrzeb takich jak rozwijające się projekty energii odnawialnej czy też rosnące zainteresowanie energią prosumencką.” – powiedział Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Wszystkie ww. inwestycje są realizowane w systemie „pod klucz” czyli zaprojektuj i wybuduj.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site