PGE Dystrybucja S.A. partnerem I Wojewódzkiego Festynu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”

W Dniu Dziecka uczniowie lubelskich szkół spotkają się na Placu Zamkowym, aby aktywnie uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016. To pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie, w które zaangażowane są służby mundurowe oraz inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Honorowy patronat nad Festynem objął m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

{{widget type="content/img" src="/visuals/Foto/Festyn.jpg"}}

Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Festyn będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Program festynu do pobrania Partnerem akcji na zamkowych błoniach jest spółka PGE Dystrybucja, która propaguje bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej w ramach własnych programów autorskich realizowanych w szkołach oraz pogadanek prowadzonych podczas okolicznościowych spotkań i akcji tj. „Jestem bezpieczny z PGE Dystrybucja”; „Czytam i rysuję z Energią”, „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdku piszczy” (teatrzyk lalkowy) oraz „Prąd - mój bezpieczny przyjaciel” (autorski program edukacyjny.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site