PGE Dystrybucja S.A. wzorowo wypełnia obowiązki nałożone unijną dyrektywą

PGE Dystrybucja S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, w pełni realizuje Program Zgodności, oparty na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Jednym z podstawowych zagadnień definiowanych przez Program Zgodności są reguły prawidłowo przeprowadzonego unbundlingu. Na mocy obowiązujących przepisów, pionowo zintegrowani Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych nie mogą powodować – w zakresie komunikacji z klientami i rynkiem – nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości tej części przedsiębiorstwa. PGE Dystrybucja S.A. podejmuje szereg działań, mających na celu pełną realizację tych wytycznych, a kilka z nich zostało wyróżnionych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności przedstawił je jako dobre praktyki na rynku. „PGE Dystrybucja stara się wyznaczać standardy i działa profesjonalnie w każdym obszarze. Cieszymy się, że podejmowane przez nas inicjatywy zostały dostrzeżone i wskazane przez Urząd Regulacji Energetyki jako wzór do naśladowania” – mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site