PGE Dystrybucja inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej

PGE Dystrybucja uruchomiła nowoczesną, bezobsługową stację przesyłową w Kajetanach i 9-kilometrowy odcinek linii 110 kV biegnący przez teren podwarszawskich gmin Nadarzyn i Michałowice. Inwestycja o wartości ok. 23 mln zł umożliwi dalszy, szybki rozwój ekonomiczny tej części aglomeracji warszawskiej. Gwarantuje wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej, która płynie do istniejących i powstających firm oraz odbiorców indywidualnych.

Budowa nowej stacji była niezbędna, bo działające na tym terenie urządzenia sieciowe są mocno obciążone. Prężny rozwój podwarszawskich miejscowości sprawia, że zapotrzebowanie na dostawy prądu jest tu bardzo duże. Aby uniknąć trudności w przyłączaniu do sieci nowych obiektów, przyspieszyliśmy prace nad inwestycją. Kluczowe było osiągnięcie porozumienia z właścicielami gruntów w sprawie ostatecznego przebiegu trasy linii – mówi Sławomir Laskowski, Dyrektor Generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Stacja nie wymaga stałej obsługi – jest przystosowana do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru z centrów dyspozytorskich. Nowoczesna, bezobsługowa konstrukcja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo sieci, urządzeń i służb kontrolujących pracę. Wraz ze stacją 110/15 KV oddany został 9-kilometrowy odcinek dwutorowej linii przesyłowej 110 kV, biegnący przez gminy Michałowice i Nadarzyn. Instalacja jest maksymalnie przyjazna dla środowiska. Dziewięć słupów linii, które przebiegają przez tereny zadrzewione, wykonano w tzw. technologii nadleśnej. Oznacza to, że są znacznie wyższe od standardowych, ponieważ mierzą 54 metry, dzięki czemu las może swobodnie rosnąć pod przewodami. Informacje techniczne Nowa stacja jest powiązana liniami wysokiego napięcia ze stacjami Ursus-Miasto i Piaseczno. Została przyłączona do Systemu Elektroenergetycznego w Gminie Michałowice. W pierwszych dniach po uruchomieniu obciążenie stacji wynosiło w godzinach szczytowych 9,7 MW. Stacja ma dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV, dostosowane do jednostek o mocy 40 MVA. Z rozdzielni 15 kV wyprowadzono dotychczas 7 linii kablowych. Stacja jest również wyposażona w 5 pól liniowych rezerwowych oraz miejsce pod budowę 10 kolejnych. Stanowiska transformatorów 40 MVA wraz ze szczelną misą olejową są w pełni zgodne z przepisami ochrony środowiska. Połączenia transformatorów mocy z rozdzielnią 15 kV zrealizowano za pomocą kabli poprowadzonych w ziemi.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site