PGE Dystrybucja kontynuuje projekt połączenia oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren

Prowadzona konsolidacja oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren wkroczyła w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych. Obecnie trwają prace związane z alokacją pracowników oddziału Łódź-Teren do siedzib oddziału Łódź-Miasto. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono unię personalną najwyższych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu oddziałów oraz jego zastępcę.

Realizacja projektu wkroczyła w kolejny etap – przeprowadzki pracowników oddziału Łódź-Teren z dotychczasowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi do siedzib oddziału Łódź-Miasto przy ulicy Tuwima. Zakończyła się alokacja Oddziałowej Dyspozycji Mocy oddziału Łódź-Teren do budynku usytuowanego przy ul. Ratajskiej, gdzie obecnie znajdują się centra dyspozytorskie zarówno oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren. Największe nasilenie przeprowadzek będzie miało miejsce w drugiej dekadzie września br., zaś całkowite opuszczenie budynku przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi przez pracowników oddziału Łódź-Teren planowane jest na listopad br. Ponadto trwa unia personalna stanowisk kierowniczych, która będzie przebiegać stopniowo, a jej zakończenie planowane jest na grudzień bieżącego roku. Zarząd PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z pełnym poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Realizowany od czerwca 2012 roku projekt konsolidacji oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren ma na celu stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego i województw ościennych. Połączenie oddziałów wzmocni pozycję spółki na rynku łódzkim. W opinii operatora, efektem konsolidacji będzie obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury, wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi klienta.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site