PGE Dystrybucja ogranicza straty energii elektrycznej

W 2012 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,80 proc., w stosunku do 6,87 proc. w roku 2011 i 7,74 proc. w roku 2010. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o ponad 65 mln zł w odniesieniu do planowanych.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych – w tym zapobiegających nielegalnemu pobieraniu energii elektrycznej. Jeszcze w 2011 roku spółka wprowadziła wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.”, którego celem jest zmniejszanie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Jednym z istotnych działań wpływających na redukcję handlowych strat energii jest eliminacja przypadków nielegalnego pobierania energii elektrycznej. W 2012 roku spółka przeprowadziła blisko 50 tys. kontroli układów pomiarowych pod kątem nadużyć taryfowych i poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy. W wyniku kontroli wykryto i zlikwidowano prawie 2 tys. przypadków nielegalnego pobierania energii. Operator informuje również, że prowadzone działania i inicjatywy związane z modernizacją infrastruktury służącej dystrybucji energii elektrycznej służą redukcji strat sieciowych. PGE Dystrybucja w 2011 roku podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. W ramach realizacji czterech projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 2050 transformatorów na transformatory o niższych stratach, odpowiednio w Oddziałach: Lublin - 438, Łódź Teren - 498, Warszawa - 649 i Zamość - 465. Do 2014 roku w ramach tych projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Jak podaje spółka, rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site