PGE Dystrybucja osiągnęła znaczne oszczędności w postępowaniach zakupowych

Na koniec czwartego kwartału 2013 roku PGE Dystrybucja zaoszczędziła na postępowaniach zakupowych ponad 386 mln złotych, co oznacza ponad 25 procentowe oszczędności w odniesieniu do całkowitej wartości szacunkowej wszystkich zamówień.

Największe oszczędności spółka odnotowała w zamówieniach na roboty budowlane, udzielanych głównie na prace w sieciach elektroenergetycznych. Oszczędności te wyniosły 258 mln złotych ze wskaźnikiem oszczędności ponad 27 proc. Jak podaje spółka, do uzyskani wysokich oszczędności przyczyniła się realizacja przedsięwzięć organizacyjnych w systemie udzielania zamówień na roboty budowlane. Do najważniejszych należy utworzenie dwóch zakupowych centrów kompetencyjnych, których zadaniem jest prowadzenie postępowań zakupowych na roboty budowlane dla wszystkich jednostek spółki, których wartość przekracza 5 mln zł. Centra kompetencyjne zunifikowały wymagania przedmiotowe robót budowlanych na sieciach elektroenergetycznych i opracowały wspólne dla tych zamówień warunki udziału wykonawców w postępowaniach. W efekcie znacząco powiększyła się liczba wykonawców ubiegających się o zamówienia, a tym samym wzrosła konkurencja wśród podmiotów zainteresowanych wykonaniem prac na sieciach elektroenergetycznych. Liczba wykonawców biorących udział w przetargu waha się od 5 do 15. PGE Dystrybucja podkreśla, że zunifikowane wymagania i warunki udziału w postępowaniach umożliwiają udział w procedurach zakupowych kompetentnym wykonawcom. Ten system organizacji zamówień na roboty budowlane sprawdził się w 2013 roku, a inwestycje były realizowane w terminach określonych w planach inwestycyjnych spółki. Zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami w udzielaniu zamówień we wszystkich postępowaniach na roboty budowlane stosowane są aukcje elektroniczne. Szczególnie dobre efekty PGE Dystrybucja osiągnęła w dwóch postępowaniach, których przedmiotem była przebudowa i budowa linii 110 kV, uzyskując odpowiednio oszczędności ok. 18 mln zł i ok. 9 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site