PGE Dystrybucja planuje realizację nowych projektów informatycznych

Na początku 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła prace przygotowawcze do wdrożenia kilku systemów informatycznych. Kluczowe z nich to Centralny System Obsługi i Rozliczeń Klientów (CSORK), system przyłączeniowy PNO, system GIS oraz system zarządzania ERP.

CSORK ma być wdrożony jako rozwiązanie centralne w spółce i we wszystkich jej oddziałach. System ma wspierać działalność operatora między innymi w obszarach zarządzania danymi i układami pomiarowymi, obsługi sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz obsługi związanych z tym umów. Jednocześnie rozwiązanie zapewni webowe i mobilne formy komunikacji z klientem oraz wymianę danych z otoczeniem biznesowym. Rozpoczęcie projektu planowane jest w sierpniu 2012r. Wdrożenie systemu trwać będzie około 2 lat. System Przyłączania Nowych Odbiorców i Źródeł Wytwórczych Sieci ma na celu poprawę efektywności realizacji procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja. Dzięki wdrożeniu centralnego systemu, proces przyłączania nowych odbiorców i wytwórców zostanie ujednolicony we wszystkich ośmiu oddziałach i w centrali spółki. Nowe rozwiązanie informatyczne całkowicie zastąpi dotychczasowe różne rozwiązania technologiczne. PGE Dystrybucja zakończyła właśnie analizy dotyczące tego systemu, zaś planowany termin zakończenia projektu planowany jest na koniec 2012r. Operator planuje także wdrożenie systemu klasy GIS, który służyć będzie do wspomagania kluczowych procesów biznesowych w spółce dotyczących zarządzania siecią dystrybucyjną i jej rozwojem. Narzędzie to umożliwi planowanie i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej (w tym: przyłączenia nowych klientów) z wykorzystaniem modelowania sieci i analizą alternatywnych scenariuszy. PGE Dystrybucja podkreśla, że system GIS to podstawowa platforma integracyjna i prezentacyjna dla większości procesów i systemów IT wprowadzanych w spółce. Obecnie prowadzone są analizy systemu, zaś przygotowywanie wymagań biznesowych ma zakończyć się pod koniec pierwszego kwartału 2012r. Spółka zakłada, że pełne wdrożenie sytemu nastąpi do końca 2017r. Celem kolejnego planowanego przez PGE Dystrybucja programu jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ERP we wszystkich oddziałach spółki. Harmonogram wdrożenia systemu zaplanowany został na 2 lata. Realizacja programu pozwoli na zoptymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz wprowadzenie standaryzacji narzędzi i systemów informatycznych, co w konsekwencji umożliwi centralne zarządzanie systemami informatycznymi i znacząco zoptymalizuje koszty utrzymania systemów klasy ERP. W opinii spółki wdrożenie systemów informatycznych usprawni procesy biznesowe, przyczyni się do obniżki kosztów operacyjnych, poprawi jakość obsługi klienta oraz stanowić będzie uzupełnienie potencjału po spadku zatrudnienia.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site