PGE Dystrybucja planuje wzrost inwestycji w 2012 roku

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 1,255 mld zł. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn.

Na przyłączanie nowych odbiorców w 2011 roku spółka wydała ponad 530 mln zł, co stanowi 42 proc. ubiegłorocznych nakładów inwestycyjnych. W minionym roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, przyłączono zaś blisko 61 tys. nowych odbiorców. Istotna część zadań inwestycyjnych w minionym roku w PGE Dystrybucja dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji standardów technologicznych stosowanych na sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Z tego względu wysokie nakłady inwestycyjne, w wysokości blisko 295 mln zł, zostały przeznaczone na sieci SN i nN, co stanowi 23 proc. wszystkich poniesionych w 2011r. wydatków inwestycyjnych. W minionym roku PGE Dystrybucja przeprowadziła modernizację 92 głównych punktów zasilania oraz oddała do użytkowania 6 nowych stacji WN/Sn (Orla, Wistom, Krasne, Rzepedź, Różan, Przemyśl-Głęboka), ponosząc nakłady w wysokości 107,5 mln zł., czyli 8 proc. nakładów inwestycyjnych. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa, Białystok, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna. W ocenie spółki, dzięki przeprowadzonym w 2011 roku inwestycjom PGE Dystrybucja uzyska m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, zmniejszenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki oraz wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania. W 2012 roku spółka planuje utrzymanie podobnej struktury ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site