PGE Dystrybucja przedstawiła samorządom plany inwestycyjne

W ramach dobrych praktyk PGE Dystrybucja organizuje na obszarze swojej działalności Fora Energetyczne. Są one organizowane od kilku lat i stanowią element współpracy Spółki z samorządami lokalnymi.

12 maja w Białymstoku odbyło się II Regionalne Forum Energetyczne dla przedstawicieli władz samorządowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Oddział zaprezentował m.in. plany na najbliższe 5 lat (2016-2020). Białostocki Oddział PGE Dystrybucja na obszarze swojego działania planuje zainwestować ponad miliard zł. Inwestycje będą polegały przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, linii 110 kV oraz przyłączaniu nowych odbiorców. -Realizujemy inwestycje, które pozwolą skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Podniosą także sprawność techniczną obsługi klientów, automatyzację sieci oraz większą przepustowość linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorców. Jednak Regionalne Forum Energetyczne to przede wszystkim doskonała okazja do umacniania współpracy między samorządami a spółką – powiedział podczas Forum Dyrektor Generalny białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja Jarosław Dzięgielewski. W 2015 r. białostocki oddział Spółki przeznaczył na inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe i rozwojowe rekordową kwotę niemal 258 mln zł. Plany inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane, dzięki temu na w północno - wschodniej części Polski oddano m.in.: 16 km zmodernizowanych linii 110 kV Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. Odcinki zostały oddane wraz z linią światłowodową. Natomiast rozbudowa i wzmocnienie sieci przesyłowej na terenie północno-wschodniej Polski, związane m.in. z realizacją mostu energetycznego Polska-Litwa przez PSE, pozwala na przejście z promieniowego na pierścieniowy sposób zasilania północnego obszaru działania PGE Dystrybucja z sieci przesyłowej (układ pierścieniowy umożliwia wielostronne zasilanie, co zwiększa pewność zasilania odbiorców). Uczestnicy II Regionalnego Forum Energetycznego wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede mieszkańcom regionu. Pewność i niezawodność zasilania to także najważniejsze cele nowego modelu regulacji dużych dystrybutorów energii z elementami jakościowymi tj. modelu regulacji jakościowej dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, którego zasady omówiono w trakcie Forum. Podczas konferencji przedstawiciele PGE Dystrybucja przedstawili również obowiązujące procedury związane z przyłączaniem OZE. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji takich inwestycji w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. W drugiej edycji Regionalnego Forum Energetycznego w Białymstoku, zorganizowanym przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok wzięło udział ponad 100 uczestników – Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski oraz starostowie, wójtowie, burmistrzowie, jak również inni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i energetycy z PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site