PGE Dystrybucja realizuje projekt połączenia Oddziału Łódź - Miasto i Oddziału Łódź Teren

Od 1 lutego br. w ramach pierwszego etapu projektu – unii personalnej kluczowych stanowisk menadżerskich - dwa łódzkie oddziały PGE Dystrybucja S.A. mają jednego dyrektora generalnego i jednego zastępcę.

Decyzją zarządu PGE Dystrybucja Stanisław Łęski – dyrektor generalny Oddziału Łódź - Miasto został dyrektorem generalnym obu Oddziałów, jego zastępcą został Witold Filipiński - dotychczasowy dyrektor Oddziału Łódź - Teren. Projekt połączenia Oddziału Łódź - Miasto i Oddziału Łódź - Teren ruszył w czerwcu ubiegłego roku. Jego celem jest stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. – która będzie realizowała zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie połączonych Oddziałów. Dzięki konsolidacji uda się przejąć najlepsze praktyki z obu Oddziałów, lepiej wykorzystać zasoby materialne, scalić potencjał intelektualny - tym samym osiągnąć pożądany efekt skali i synergii, co z kolei wpłynie na dalszy rozwój Spółki. Połączenie obu Oddziałów przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług, w tym obsługi Klienta oraz wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim. Projekt połączenia Oddziału Łódź - Miasto i Oddziału Łódź - Teren prowadzony będzie w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancji zachowania uprawnień pracowniczych zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site