PGE Dystrybucja społecznie zaangażowana

W 2013 roku PGE Dystrybucja zrealizowała liczne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka uczestniczy w ważnych i kluczowych dla danej społeczności lokalnej inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozwoju lokalnego. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister.

W 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny przeprowadziła akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” skierowaną do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym roku akcja została zrealizowana w szkołach podstawowych w Lublinie, a także w Pliszczynie, Przemyślu, i Tomaszowie Lubelskim. „Tajniki Energetyki” to projekt wędrownych pokazów naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pokazy te mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Dzięki pokazom dzieci dowiadują się czym jest prąd, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowanie oraz przede wszystkim jak bezpiecznie z niego korzystać. Uczniowie aktywnie uczestniczą w przeprowadzanych eksperymentach i doświadczeniach. Spółka w ten sposób zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej i urządzeń zasilanych energią elektryczną. „Prąd mój bezpieczny przyjaciel” - to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, propagujący świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz efektywność energetyczną. „Czytam i rysuję z energią” – to projekt adresowany do przedszkolaków. Celem tej akcji jest edukacja najmłodszych w przystępny dla nich sposób. Przed wakacjami PGE Dystrybucja zrealizowała projekt „Bezpieczne wakacje”, promujący bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W akcji uczestniczyły również Komenda Wojewódzka Policji, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, GOPR i Straż Graniczna. Priorytetem dla PGE Dystrybucja w ramach CSR są także działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2013 roku, Spółka po raz kolejny zaangażowała się w akcję „Pływaj z PGE” prowadzoną pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. To projekt powszechnej bezpłatnej nauki pływania dla 5-letnich dzieci z ubogich rodzin. Zajęcia nauki pływania prowadzą instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie. Ponadto PGE Dystrybucja od wielu lat prowadzi w województwie łódzkim akcję „Energetyczny Tornister”. W 2013 roku akcja została rozszerzona na wszystkie regiony funkcjonowania Spółki. We wrześniu br. w ramach tej akcji w wyprawki szkolne wyposażonych zostało ponad półtora tysiąca dzieci z najbardziej potrzebujących placówek opiekuńczo-wychowawczych. PGE Dystrybucja angażuje się również w pomoc i rozwiązywanie problemów placówek specjalistycznych. W 2013 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego m.in. hospicjom, szpitalom, szpitalom dziecięcym, domom dziecka i licznym organizacjom pożytku publicznego. PGE Dystrybucja wpiera również liczne inicjatywy świąteczno-mikołajkowe na terenie funkcjonowania Spółki, a także akcje charytatywne, m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Mając na uwadze kreowanie świadomości i budowę postaw ekologicznych, PGE Dystrybucja realizuje także liczne projekty z zakresu ekologii. Najważniejszy projekt ekologiczny to „Ochrona ptaków”. W bieżącym roku zamontowanych zostało 20,5 tys. platform dla gniazd bociana białego oraz płytek fluorescencyjnych odstraszających ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Spółka prowadzi także akcję sadzenia drzewek – to akcja dla społeczności lokalnej polegająca na wspólnym sadzeniu drzewek przez pracowników Oddziału Spółki oraz młodzież szkolną. W ramach zaangażowania w rozwój kultury, PGE Dystrybucja wspiera wydarzenia kulturalne o różnej tematyce kierowane do społeczności lokalnych: festiwale, spotkania z artystami, imprezy plenerowe oraz wydawnictwa i projekty dotyczące edukacji kulturalnej. W 2013 roku Spółka wsparła między innymi Festiwal Teatralny „Konfrontacje”, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lubelski Salon Artystyczny oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych o charakterze typowo regionalnym. Za stosowanie zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym uwzględnianie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury, PGE Dystrybucja otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Miasta Lublin. Działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to także jedno z ważnych zadań dla Spółki na 2014 rok. PGE Dystrybucja w dalszym ciągu planuje edukację w zakresie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia, promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz budowę postaw ekologicznych w społecznościach lokalnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site