PGE Dystrybucja tworzy Oddział Łódź

Rozpoczęty w czerwcu 2012r. projekt połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren wkroczył w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych.

Do chwili obecnej Spółka przeprowadziła unię personalną kluczowych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu Oddziałów oraz jego zastępcę. Ponadto PGE Dystrybucja powołała wspólnych dla obu Oddziałów dyrektorów departamentów oraz dyrektora Centralnej Dyspozycji Mocy. Obecnie w realizacji jest kolejny etap projektu - unia personalna stanowisk kierowniczych, która będzie przebiegać stopniowo i zakończy się z początkiem 2014 roku. Obecnie w poszczególnych departamentach obu Oddziałów rozpoczynają się prace mające na celu unifikację procedur i procesów biznesowych oraz modelu funkcjonowania w zakresie strukturalnym, tak aby departamenty pracowały według jednolitych standardów. W bieżącym roku planuje się alokację personelu do jednolitych lokalizacji i uwolnienie zajmowanych powierzchni. PGE Dystrybucja podkreśla, że wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z pełnym poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Konsolidacja Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren ma na celu stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie całego województwa łódzkiego i województw ościennych. Połączenie Oddziałów zmniejszy docelowo koszty funkcjonowania nowej struktury i usprawni proces obsługi klientów. Operator podkreśla, że dzięki wprowadzeniu najlepszych praktyk z obu Oddziałów zwiększy się efektywność pracy oraz nastąpi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych. Konsolidacja Oddziałów wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site