PGE Dystrybucja uruchomiła nowe stacje GPZ 110/15 kV

W połowie stycznia br. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa uruchomiła kolejną stację GPZ 110/15 kV na terenie aglomeracji warszawskiej.

Do sieci PGE Dystrybucja została wpięta nowa stacja - GPZ Anielina z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA. Ze względu na rozbudowę miasta Mińsk Mazowiecki i w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w okolicach tego miasta, stacja ta była dla spółki inwestycją priorytetową. Nowa stacja odciąża istniejącą stację 110/15 kV Mińsk Mazowiecki i tworzy potencjał rozwojowy dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłu oraz usług. Ze stacji Anielina wyprowadzono linie SN, które skrócą istniejące ciągi liniowe, a tym samym poprawią parametry dostarczanej energii elektrycznej. W grudniu 2013 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła użytkowanie stacji 110/15 kV Piorunów. Całkowicie nowa stacja na terenie Rejonu Energetycznego Pruszków była potrzebna w związku z prężnym rozwojem Gminy Błonie. Nowa stacja 110/15 kV Piorunów jest zlokalizowana na nieruchomości sąsiadującej ze strefą przemysłową „PASS”, na której znajdują się duże hale logistyczne. Stacja Piorunów umożliwi zasilanie obiektów na zachód i północ od miejscowości Błonie, ponadto odciąży transformatory w istniejącej stacji 110/15 kV Błonie stwarzając potencjał dla nowych przyłączeń do sieci. Uruchomione przez PGE Dystrybucja stacje odpowiadają aktualnym oczekiwaniom i zostały zaprojektowane z myślą o rozwijaniu potencjału w zależności od pojawiających się potrzeb elektroenergetycznych w danych obszarach.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site