PGE Dystrybucja w 2011 roku znacznie poprawiła wyniki finansowe

Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2011 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15 proc., EBIT o ponad 32 proc., przy wzroście przychodów o ponad 4 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w 2011 r. poziom ponad 5,25 mld zł wobec 5,03 mld zł w roku ubiegłym (+4.4 proc.). EBITDA wyniosła blisko 1,62 mld zł wobec prawie 1,41 mld zł rok wcześniej (+15 proc.), zaś EBIT ponad 705 mln zł w stosunku do 533 mln zł w poprzednim roku (+32.2 proc.) W 2011 roku w spółce nastąpił znaczny wzrost realizowanych inwestycji. PGE Dystrybucja w 2011 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 1,255 mld zł w stosunku do 1,054 mld zł w roku poprzednim (+19 proc.) Jak podaje spółka, wyniki osiągnięte w 2011 roku są efektem przeprowadzonej we wrześniu 2010 roku konsolidacji spółek dystrybucyjnych oraz zrealizowanych działań restrukturyzacyjnych skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na ubiegłoroczne wyniki, PGE Dystrybucja wymienia standaryzację podstawowych procesów w poszczególnych oddziałach spółki, aktywne zarządzanie jednostką bilansującą, szczegółowe budżetowanie pozycji kosztowych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Dodatkowo w roku 2011 w spółce nastąpił spadek zatrudnienia o blisko 7 proc., i tym samym nastąpił wzrost wydajności pracy.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site