PGE Dystrybucja w 2012 roku wydała na inwestycje 1,34 mld zł

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła blisko 1,34 mld zł. W 2011 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,25 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego wyniosła blisko 7 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN oraz stacje 110/SN i SN/SN.

Na przyłączanie nowych odbiorców w 2012 roku spółka wydała ponad 566 mln zł, co stanowi blisko 42 proc. poniesionych w minionym roku nakładów inwestycyjnych. W ubiegłym roku PGE Dystrybucja wydała blisko 81 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, a przyłączyła ponad 61 tys. nowych odbiorców. W 2012 roku istotna część zadań inwestycyjnych dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na rozwój sieci SN i nN przeznaczono ponad 309 mln zł, co stanowi ponad 23 proc. wszystkich poniesionych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych. Operator informuje również, że zrealizowane w minionym roku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury służą redukcji strat sieciowych. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego PGE Dystrybucja w 2012 roku zakupiła ponad 3700 transformatorów o łącznej mocy przekraczającej 567 MVA, w tym 21 transformatorów WN/SN o łącznej mocy 548 MVA. Na zakup transformatorów spółka przeznaczyła ponad 65 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa, Białystok, Rzeszów oraz Skarżysko-Kamienna. Systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej w 2012 roku przyczyniły się do przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności spółki. Dzięki zrealizowanym projektom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site