PGE Dystrybucja zaoszczędziła 56 mln zł w postępowaniach zakupowych

W pierwszym kwartale 2013 roku oszczędności w PGE Dystrybucja ze wszystkich przeprowadzonych przez spółkę postępowań wyniosły ponad 56 mln złotych. Różnica pomiędzy całkowitą wartością szacunkową produktów, przyjmowaną jako potencjalny koszt ich zakupu, a łączną kwotą cen, jakie spółka otrzymała na wszystkie zamówienia wyniosła ponad 22 proc.

Przykładowo z postępowania wspólnego liniowego na dostawy transformatorów rozdzielczych SN/nN dla oddziałów spółka uzyskała oszczędności w wysokości blisko 11 mln złotych, co daje efekt ponad 23 proc. oszczędności do wartości szacunkowej. Z kolei na dostawy urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej spółka uzyskała 13,6 mln złotych oszczędności, co daje blisko 21 proc. oszczędności do wartości szacunkowej. W pierwszym kwartale bieżącego roku w postępowaniach, w których zastosowano dogrywki aukcyjne spółka osiągnęła oszczędności w kwocie 7,4 mln złotych. Od kwietnia br. aukcje stosowane są w postępowaniach prowadzonych przez oddziały spółki. Na dostawy towarów i usług PGE Dystrybucja najczęściej stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień na podstawie najlepszej ceny uzyskanej w poprzednim postępowaniu lub średniej z ceny najkorzystniejszej i ceny drugiej w kolejności, powiększonej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Natomiast na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, spółka stosuje sposoby obliczania wartości szacunkowej zamówień zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site