Ponad 180 osób chce skorzystać z Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych w PGE Dystrybucja

31 marca 2012r. zakończył się okres przyjmowania aplikacji o objęcie postanowieniami Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK). O objęcie postanowieniami Programu wystąpiło ponad 180 pracowników spółki.

Obecnie dyrektorzy generalni oddziałów PGE Dystrybucja przeprowadzają analizę złożonych wniosków o rozwiązanie umów o pracę w trybie Programu. Weryfikacja ta jest prowadzona pod kątem zasadności kontynuowania zatrudnienia umowy z pracownikiem, który złożył wniosek oraz możliwości delegowania realizowanych przez niego zadań. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nastąpi do 31 maja. W uzasadnionych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę może być przesunięte do końca 2012 r., aby odejście pracownika nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest aplikująca do Programu osoba. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach PDOK pracownikowi będzie przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna, uzależniona od stażu pracy, w wysokości stanowiącej równowartość 17 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy przekracza 10 lat lub równowartość 2 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy wynosi poniżej 10 lat. W pierwszym przypadku jednorazowa odprawa pieniężna nie może przekroczyć kwoty 85 000 zł., w drugim zaś kwoty 10 000 zł. Jak podkreślają władze PGE Dystrybucja celem Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych jest dalsze podnoszenie efektywności organizacji oraz sprawności jej funkcjonowania, w poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w spółce dialogu społecznego. Skonsolidowana w 2010 roku - na bazie ośmiu spółek operatorskich - PGE Dystrybucja zatrudnia obecnie blisko 11 700 pracowników.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site