Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

27 sierpnia br. P. Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., uczestniczył w spotkaniu podsumowującym dwuletnią współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

W spotkaniu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wzięli udział Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum - prezesi urzędów regulacyjnych, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego. Uczestnicy spotkania dokonali oceny rezultatów dotychczasowej współpracy oraz przedstawili rekomendacje i plany na lata 2014-2015. W ramach Memorandum Sygnatariusze prowadzą wspólną kampanię, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej. W czasie dwóch lat prac nad Memorandum udało się między innymi włączyć jego cele w katalog działań objętych rządowym programem ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”. Więcej informacji nt. Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury pod adresem: http://www.uke.gov.pl/razem-przeciw-kradziezy-i-dewastacji-infrastruktury-podsumowanie-oraz-plany-14591.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site