Rezygnacja P. Mariusza Zawiszy z funkcji Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku P. Mariusz Zawisza złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz z członkostwa w Radach Nadzorczych Spółek PGE Systemy SA oraz Exatel SA należących do Grupy Kapitałowej PGE.

P. Mariusz Zawisza pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2010 roku. Wcześniej - w latach 2006 - 2010 - był Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem Zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych Lubzel S.A. oraz Prezesem PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Pod jego kierownictwem i nadzorem przeprowadzony został proces rozdzielania Spółek Obrotu i Dystrybucji, konsolidacja Spółek Dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej PGE, a następnie konsolidacja Rejonów i Posterunków Energetycznych. Obecnie trwa proces łączenia Oddziałów Łódzkich. W ciągu ostatnich lat PGE Dystrybucja S.A. wdrożyła wiele programów efektywnościowych i optymalizacyjnych, przeprowadziła prace nad ujednoliceniem procedur i procesów związanych z realizacją obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zrealizowała wiele kluczowych inwestycji energetycznych oraz znacząco poprawiła wyniki finansowe. 1 stycznia 2014 roku P. Mariusz Zawisza obejmie funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza PGNiG S.A. Wyniki konkursu ogłoszone zostały 30 grudnia 2013 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site