Współpraca biznesu z nauką

26 listopada br. w Lublinie zainaugurowało działalność konsorcjum naukowo-przemysłowe „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”. Wśród jego dziesięciu członków Konsorcjum jest PGE Dystrybucja S.A.

Celem powołanego Konsorcjum jest zbudowanie platformy współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorcami i ich otoczeniem biznesowym poprzez inicjowanie i prowadzenia wspólnych badań oraz komercjalizację ich wyników. W ten sposób stworzono warunki do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki na światowym rynku. Konsorcjum podejmie działania w zakresie badań naukowych oraz rozwojowych, kształcenia kadr na potrzeby gospodarki, poszukiwania źródeł samofinansowania, w tym - udział w konkursach grantowych. Umowa ma charakter ramowy, a planowane przedsięwzięcia będą realizowane po podpisaniu odrębnych umów dotyczących konkretnego projektu. Sygnatariuszami porozumienia oprócz PGE Dystrybucja są: Grupa Azoty , Baker & McKenzie, Kredyt Inkaso, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polski Koncern Naftowy Orlen, Port Lotniczy Lublin, Union Investment TFI, Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Po podpisaniu umowy rozpoczynającej działalność Konsorcjum rozpoczęła się debata pod tym samym tytułem „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w której udział wzięli: Prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele świata biznesu, wśród nich Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. – Marek Goluch.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site