Wymiana transformatorów - z korzyścią dla środowiska

W ramach Targów Energetycznych Energetics w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w celu ograniczenia strat sieciowych”.

Projekt ten polega na wymianie 1441szt. transformatorów na nowe, niskostratne, a więc przyjazne środowisku jednostki i obejmuje teren województwa lubelskiego oraz część województwa mazowieckiego (w sumie 107 gmin znajdujących się w obrębie 15 powiatów). Z tej inwestycji skorzysta blisko 550 tys. odbiorców prądu. Obecnie spółka realizuje podobne projekty w Oddziałach: Łódź–Teren, Warszawa i Zamość, w ramach których łącznie wymienionych zostanie około 4500 takich urządzeń. Będzie ekologicznie Efekty przedsięwzięcia wiążą się z realizacją celów o wymiarze lokalnym i globalnym. Nowe jednostki pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz obniżenie strat obciążeniowych o ok. 30 %. Nowoczesna konstrukcja transformatorów to również bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna i zwarciowa oraz duża odporność piorunowa. To wiąże się ze zwiększeniem stabilności oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej i przekłada się na wzrost poziomu komfortu i jakości życia odbiorców prądu. Efekt ekologiczny w postaci emisji unikniętej to rezultat globalny, który będzie widoczny (jako pośrednie, korzystne oddziaływanie inwestycji) w źródłach wytwarzania energii. Projekt ma również długotrwały charakter, ponieważ czas życia nowego transformatora szacuje się na około 30 lat. Jak podkreślił Andrzej Ścibior, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin – „Po wymianie 1 441 transformatorów, efekt ekologiczny związany z realizacją przedsięwzięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii w ilości 11 202,19 MWh (do końca 2015 r.) oraz 5 225,91 MWh/rok (od 2016 r.). Dla porównania przeciętne roczne zużycie w domu jednorodzinnym wynosi 2MWh. Natomiast naturalny wynik oszczędności energii to zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 9 096,18 Mg (do końca 2015 r.) – co oznacza równowartość energii z 660 wywrotek samochodu Kamaz. Od 2016 r. oszczędność energii wyniesie 4 243,44 Mg/rok, co przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego oraz utrzymania warunków sprzyjających ochronie ekosystemów”. O projekcie W ramach projektu wymianie podlegają zarówno duże transformatory o mocy 16 000 kVA oraz mniejsze jednostki o mocy 40-630 kVA. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w Oddziale Lublin to 49.760.055,73 PLN. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość planowanego dofinansowania wynosi 20.744.863,97 PLN.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site