Zamojskie Fora Energetyczne

21 i 23 października 2015 r. odbyły się pierwsze Fora Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Uczestniczyli w nich starostowie, wójtowie, burmistrzowie miast i gmin z terenu działania Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski, Rejonu Energetycznego Zamość oraz energetycy z PGE Dystrybucja S.A. Kolejne spotkania zorganizowane będą na terenie działania rejonów Chełm i Jarosław w listopadzie br.

W obu spotkaniach udział wzięło blisko 60 samorządowców z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, lubelskiego i krasnostawskiego. Organizacja forum jest elementem współpracy Spółki z samorządem lokalnym. Podczas konferencji energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2014-2015 na terenie funkcjonowania Oddziału Zamość. Przedstawione zostały najważniejsze projekty zrealizowane w bieżącym roku, m.in. stacja 110/15kV Zamość Janowice, linia 110kV Radymno. Ponadto zaprezentowano najbardziej istotne inwestycje planowane w roku 2016 i latach następnych. Podkreślano, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu lubelskiego i podkarpackiego. Kadra kierownicza Oddziału omówiła szereg innowacyjnych projektów wprowadzanych przez Spółkę, których celem jest poprawienie jakości obsługi klientów. Działania te związane są ze zwiększeniem szybkości reakcji przy przywracaniu dostaw energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych. Zapewnienie ciągłości zasilania oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest priorytetem dla naszej Spółki. Podczas Forum dużo uwagi poświęcono problematyce związanej z prowadzeniem inwestycji liniowych w kontekście obowiązującego prawa. Wskazywano szczególnie na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji i uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania. W czasie konferencji omawiano także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii . Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem OZE, a w szczególności mikroinstalacji. Dyskutowano także o sposobie planowania dopuszczalności lokalizacji inwestycji związanych z OZE w kontekście zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych. Ostatnia część forum poświęcona została procedurom stosowanym w PGE Dystrybucja w przypadku wystąpienia awarii masowych oraz współpracy z gminami w tym zakresie. Omówiono również sposoby informowania odbiorców energii elektrycznej o planowanych wyłączeniach elementów sieci elektroenergetycznej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site