PGE Dystrybucja S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu III kadencji Spółki. 

Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom na powyższe stanowisko oraz sposobie zgłaszania ofert znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania