Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom na powyższe stanowisko oraz sposobie zgłaszania ofert znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania