Bliższe informacje o projektach współfinansowanych w ramach funduszy unijnych dostępne są poniżej - proszę kliknąć na wybrany odnośnik.

 

INFORMACJA

W związku z zawarciem umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych za pomocą mechanizmu sygnalizacyjnego obsługiwanego przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ.

Mechanizm umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości pod adresem e-mail: nadużycia.POIS@miir.gov.pl lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/