Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu znaleźć można w załącznikach poniżej.

Postępowanie nr LZA.3071-80/19

Termin składania ofert: 04.06.2019r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 04.06.2019r. do godz. 10.05

pgedystrybucja_przetargi_site