Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

ODDZIAŁ LUBLIN

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu ze zużytych transformatorów SN. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Data składania ofert: 30.09.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 godz. 12.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Otwarcie ofert niejawne

Data składania ofert: 11.09.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 11.09.2019 godz. 13.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Przetarg odbędzie się w dn. 24.06.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data składania ofert: 29.04.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.04.2019 godz. 10.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Data składania ofert: 15.03.2019r. 9.00

Data otwarcia ofert: 15.03.2019r. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanych urządzeń oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data złożenia ofert: 16.09.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 16.09.2019r godz. 10.00  

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert:   5.09.2019r.  godz. 9:00.

Data otwarcia ofert:  5.09.2019r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert niejawne

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data publikacji: 07.03.2019 r.

Data złożenia ofert: 21.03.2019 r.. godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 21.03.2019 r.  godz. 10.00

Dokumenty do pobrania

Data złożenia ofert: 05.03.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 05.03.2019r godz. 10.00  

Otwarcie ofert niejawne.

Data publikacji: 31.01.2019 r.

Data złożenia ofert: 14.02.2019 r.. godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 14.02.2019 r.  godz. 10.00

Data złożenia ofert: 05.02.2019 r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 05.02.2019 r godz. 10.00

 

Otwarcie ofert niejawne.

Data złożenia ofert:   22.01.2019r.  godz. 9:00.

Data otwarcia ofert:  22.01.2019r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert jawne.

Data złożenia ofert: 29.01.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 29.01.2019r godz. 10.00  

Otwarcie ofert niejawne.

ODDZIAŁ WARSZAWA

Termin składania ofert: 12 lipca 2019r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku do tego ogłoszenia

Termin składania ofert: 17 grudnia 2018r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin składania ofert: 6  lipca 2018r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ RZESZÓW

Szczegóły postępowania są dostępne w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

Bliższe informacje dotyczące zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert w postępowaniu znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do obrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położona w Lubyczy Królewskiej, pow. tomaszowski, woj. lubelskie u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego nr 12 i Partyzantów.

Szczegółowe informacje nt. wynajmowanej nieruchomości znajdą Państwo w pliku do pobrania

pgedystrybucja_przetargi_site