ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż wybranych maszyn/urządzeń.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 06.02.2018r. godz. 10.00

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Maszyny/urządzenia można oglądać w dniach 04.12.2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 zgodnie z lokalizacją podaną w tabeli (patrz załącznik "Plik do pobrania"). Dodatkowe informacje na temat maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem telefonu  85 740 52 45

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

pgedystrybucja_przetargi_site