ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Samochody można oglądać w dniach 29.08.-02.09.2016r. w godz. 10.00-14.00 w Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok i Rejonach Energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (adresy placówek zostały podane w tabeli).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku.

Szczegółowe informacje nt. oferty znaleźć można w poniższych załącznikach:

Szczegółowe informacje nt. oferty znaleźć można w poniższych załącznikach: