Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 12.07.2019r. godz. 10.00

pgedystrybucja_przetargi_site