ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Data składania ofert: 29.04.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.04.2019 godz. 10.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Data składania ofert: 15.03.2019r. 9.00

Data otwarcia ofert: 15.03.2019r. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanych urządzeń oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godz. od 11.00 do 14.00.

Przetarg odbędzie w dniu 21.02.2018r. o godź. 10.00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144. Wszystkie dodatkowe informacje oraz protokoły stanu technicznego do wglądu w Rejonach Energetycznych oraz w Wydziale Transportu na ul. Rokicińskiej 144. Osoba do kontaktu:  Krzysztof Milczarek tel. 42 675 13 46.

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

pgedystrybucja_przetargi_site