Szczegóły postępowania są dostępne w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

pgedystrybucja_przetargi_site