Data złożenia ofert:   30.05.2019r.  godz. 900.

Data otwarcia ofert:  30.05.2019r.  godz. 1000

Otwarcie ofert niejawne.

pgedystrybucja_przetargi_site