Data złożenia ofert: 05.02.2019 r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 05.02.2019 r godz. 10.00

 

Otwarcie ofert niejawne.

pgedystrybucja_przetargi_site