Data złożenia ofert:   14.12.2018r.  godz. 900.

Data otwarcia ofert:  14.12.2018r.  godz. 1000

Otwarcie ofert jawne.

pgedystrybucja_przetargi_site